Skip to main content

Läkemedel

Du måste alltid kunna visa att du äger en receptbelagd medicin som du har med för eget bruk. Hur mycket du får ta med varierar beroende på typ av läkemedel, var du ska resa och hur länge.

Dokumentation som kan vara användbar för att inkludera:

  • Läkarintyg
  • Originalförpackningen, helst med en etikett från det norska apoteket
  • Medicin lista på engelska, med information om sjukdom och alla läkemedel du använder (den aktiva substansen och doserna)


Fråga apotekspersonalen om du har några tvivel om vilka regler som gäller för läkemedel som du ska resa utomlands.

Det kan också vara smart att ta en utskrift av din kärn post, även om det är på engelska. Där kommer det att stå vad droger du använder, vilket kan vara användbart både för dig själv och en potentiell behandla.

HUR MYCKET KAN DU TA MED DIG?

När du reser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du ta de nödvändiga läkemedlen i upp till ett års användning. När du reser till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du ta medicin i högst tre månader. Cypern är ett EES-land, så här är det en års regel som gäller.

Det finns särskilda regler för mediciner som listas på listan över doping eller narkotika listan-se nedan för mer information.

Vitaminer är vanligtvis betraktas som kosttillskott och inte som läkemedel. Så länge det är för din egen användning finns det ingen gräns för hur mycket du kan ta med dig på vägen. Det gäller vitaminer som tas genom munnen och inte presenteras med medicinska påståenden. Sådana produkter betraktas som kosttillskott och styrs av förordningar som den norska livsmedelsmyndigheten ansvarar för.  

LÄKEMEDEL MED AKTIVA SUBSTANSER SOM LISTAS PÅ LISTAN ÖVER DOPING

När du reser kan du, för personligt, medicinskt bruk, inkludera mediciner som innehåller de aktiva substanserna som listas på dopinglistan i upp till 30 dagars användning.

RESA TILL LÄNDER INOM SCHENGENOMRÅDET

Läkemedel som innehåller narkotiska aktiva substanser kan tas i upp till 30 dagars användning.  Detta gäller till exempel starka smärtstillande, sömnmedel och lugnande läkemedel. Du bör ha med dig ett  "Schengencertifikat " som utfärdas av apoteket och gäller i upp till 30 dagar.

Vissa läkemedel innehåller aktiva substanser som är listade som förbjudna på läkemedelslistan. Exempel är mediciner som innehåller stimulantia, såsom Concerta, Equasym, och Ritalin. För sådana mediciner, alla apotek fråga  "Schengencertifikat " som gäller upp till 30 dagar.

RESA TILL LÄNDER UTANFÖR SCHENGENOMRÅDET

För personligt medicinskt bruk, från Norge, kan du inkludera mediciner som innehåller de aktiva substanserna som listas på läkemedelslistan i upp till 30 dagars användning. Detta inkluderar, till exempel, starka smärtstillande, Sovande agenter, lugnande medel samt stimulantia såsom Concerta, Equasym och Ritalin.

Om du reser från Norge till ett land utanför Schengenområdet, måste du ta med dina mediciner för mer än en månads användning, måste du ha ett läkarintyg från din läkare i Sverige

 

Typ av läkemedel Schengenländerna Alla länder utom Schengen Alla länder
Läkemedel som innehåller droger Schengencertifikat högst 1 månad. max 1 månad konsumtion
Droger som innehåller ämnen som är upptagna i Dopingföreskrifterna max 1 månad konsumtion

 

Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Cypern ligger utanför Schengenområdet.

MEDICIN LISTA

Din läkemedelslista ska innehålla information om de läkemedel du använder. Det är en bra idé att ta med din medicin lista när du är på resande väg. Din GP är skyldig att förse dig med en uppdaterad medicin lista. 

REGLER SOM GÄLLER VID INRESA/RETUR TILL sverige

Resenärer med registrerad adress i Sverige kan inkludera narkotiska läkemedel som motsvarar en veckas konsumtion efter den angivna dosen när läkemedlet köps in utomlands. Resenären kan ändå få sådana läkemedel som motsvarar en månads konsumtion efter den angivna dosen om resenärens medicinska behov kan dokumenteras av en läkare i Sverige

KRAV FÖR MEDICINSK RÅDGIVNING:

Deklarationen måste visa att patienten har ett medicinskt behov av behandlingen i fråga
Läkemedlen ska anges med produktnamnet, alternativt med namnet på den aktiva substansen om läkaren inte vet vilka preparat som ingår i behandlingen
Information om dosering. Om doseringen inte anges i den norska medicinska uttalande, det måste avslöjas genom annan dokumentation som resenären har med dem.
Det medicinska utlåtande som ska användas i detta avseende har en giltighetstid på upp till ett år om läkaren inte har ordinerat en kortare giltighetstid.

Narkotiska läkemedel på väg-förändring i reglerna från 1. Januari 2016.

Resekalender

26/10Anemi Hotel & Suites - 1 ukefrån 14 549:-
26/10Anemi Hotel & Suites - 2 veckorfrån 11 632:-
26/10Anemi Hotel & Suites - 2 ukerfrån 16 483:-
26/10Smartline Mayfair - 2 veckorfrån 9 111:-
26/10Senior: Melpo Antia Luxury Apartments & Suites - 2 ukerfrån 12 866:-